موسسه خیریه ایزد دوستان * * * گیلان, رشت, خیابان سعدی, روبروی بانک صادرات, کوچه شهید یوسف زاده, روبروی هنرستان جهان دانش, پلاک۱۷-۱۹ ***تلفکس : ۳۳۱۲۹۱۷۷    :::::    

بیمه عمر دانش آموزان

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 2706

دانش آموزانی که در طرح کفیل این مؤسسه می باشند و وجوهاتی را به صورت ماهیانه دریافت می نمایند قسمتی از این وجوهات دریافتی کسر و در طرحی به عنوان بیمه عمر دانش آموزان سرمایه گذاری می شود به نحوی که با پرداخت سالیانه به طور مثال 10 سال ،اندوخته حاصل از این طرح در قالب هزینه های تحصیلی دانشگاهی- کمک جهیزیه برای دختران -و همچنین خدماتی از قبیل بازنشستگی و بیمه ناشی از فوت به دانش آموزان تعلق خواهد گرفت.

 

عضویت خبرنامه

 

شماره حسابها

شماره حساب بانک ملی   0105012705005   بانک ملی ایران شعبه محتشم قابل واریز در کلیه شعب
کدشعبه : 3720
شماره حساب اینترنتی : 6037991199512561
بنام موسسه خیریه ایزد دوستان شمال