موسسه خیریه ایزد دوستان * * * گیلان, رشت, خیابان سعدی, روبروی بانک صادرات, کوچه شهید یوسف زاده, روبروی هنرستان جهان دانش, پلاک۱۷-۱۹ ***تلفکس : ۳۳۱۲۹۱۷۷    :::::    

پروژه ها

۱۵ دی ۱۳۹۷ 1653


ردیف

عنوان پروژه  ها در سال 1397

عنوان سازمانها

وضعیت اجرا

سهم مشارکت سازمان

سهم مشارکت خیریه

توضیحات

1

کنترل آسیبهای اجتماعی در چارچوب کارآفرینی زنان سرپرست خانوار

خیریه ایزددوستان

اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان

پایان

000/000/200 ریال

000/000/280 ریال

این پروژه در قالب غیرانتفاعی و تنها در راستای ماموریت اجتماعی و نیکوکاری میباشد

2

گیل بانو ((شبکه رسمی فروش زنان سرپرست خانوار  و توانمندسازی اقتصادی))

خیریه ایزددوستان

اداره کل اموربانوان و خانواده

شهرداری رشت

 

درحال اجرا

ساختمان و نظارت ستادی

کلیه هزینه های راه اندازی، تجهیز، آموزش و توانمندسازی و اجرا با موسسه خیریه ایزددوستان  و نیکوکاران میباشد

این پروژه در قالب غیرانتفاعی و تنها در راستای ماموریت اجتماعی و نیکوکاری میباشد

 

 

 

 

 

 

عضویت خبرنامه

 

شماره حسابها

شماره حساب بانک ملی   0105012705005   بانک ملی ایران شعبه محتشم قابل واریز در کلیه شعب
کدشعبه : 3720
شماره حساب اینترنتی : 6037991199512561
بنام موسسه خیریه ایزد دوستان شمال