موسسه خیریه ایزد دوستان * * * گیلان, رشت, خیابان سعدی, روبروی بانک صادرات, کوچه شهید یوسف زاده, روبروی هنرستان جهان دانش, پلاک۱۷-۱۹ ***تلفکس : ۳۳۱۲۹۱۷۷    :::::    

درباره موسسه

۲۱ مرداد ۱۳۹۵ 52410

موسسه خیریه ایزددوستان در سال 1387 به همت جمعی از بانوان نیکوکار و متخصص با ماموریت اجتماعی ذیل :
_
فراهم نمودن زمینه اموزشی, شغلی و حضور اجتماعی برای اقشار کم درامد تا رسیدن به شکوفایی و توانمندی پایدار .
_
حمایت ویژه از دانش اموزان مستعد اما نیازمند .
_
حمایت ویژه از زنان سرپرست خانواده .

میباشد و در این راستا پایه گذار کمپین ((هم نوا با نوا )) طرح اختصاصی حمایت از دانش اموزان گردید .
دراین راستا موسسه اقدام به خدمات مشاوره , کارافرینی , تحصیلی , حمایت مالی بسیاری از خانواده های تحت پوشش اقدام نموده است و درنظر دارد با تمرکز بر کارفراینی و اشتغال خانگی و محیا نمودن فضای فروش و حمایت تحصیلی و اموزشی فقر را درخانواده ی عزیزان ریشه کن کن ...
امیداست دل های مهربان ما را در این امر حمایت کنند .

اهداف

الف ) کلیات :

-
شناسایی افراد بی بضاعت و نیازمند در زمینه های اقتصادی و آموزشی .

-
نیازسنجی و ارائه ی مشاوره به افراد بی بضاعت و نیازمند در زمینه های اقتصادی و اجتماعی .

-
کار آفرینی در راستای توانمند سازی خانواده های بی بضاعت .

-
ایجاد سرمایه اولیه جهت اشتغال زایی برای افراد و مددجویان تحت پوشش موسسه .

-
تحت پوشش قرار دادن افراد بی بضاعت و نیازمند برای تسهیل ادامه ی تحصیل اعم از دانش آموز، دانشجو و پژوهشگر با پرداخت کمک هزینه های مالی و غیر مالی .

-
ارائه ی خدمات خیر خواهانه به افراد بی بضاعت با بهره گیری و سازماندهی توانمندی های افراد مشخص و بهره گیری از دیگر علاقه مندان به اهداف مو سسه .

ب ) روشهای اجرایی :

-
استفاده از تجارب کارشناسان زبده در زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی جهت ارائه ی مشاوره به خانواده های بی بضاعت .

-
معرفی افراد بی بضاعت توانمند در زمینه های علمی جهت اشتغال به کار به آموزشگاه ها کارگاههای تولید خدماتی .

-
مشاوره اختصاصی به زنان بی بضاعت سرپرست خانوار و فراهم نمودن مشاغل مناسب با احوال و شرایط آنان با بهره مندی از افراد مشخص .

-
ایجاد برنامه و امکانات علمی برای دانش آموزان دانشجویان و پژوهشگران بی بضاعت .

-
برگزاری کلاس های آموزشی درسی و غیر درسی توسط افراد مستعد تحت پوشش برای سایر مشمولین طراح .

--
ماموریت اجتماعی :

-
فراهم نمودن زمینه آموزشی ، شغلی و حضور اجتماعی برای اقشار کم

-
درآمد تارسیدن به شکوفایی وتوانمندی پایدار .

-
حمایت ویژه از دانش آموزان مستعد اما نیازمند. - حمایت ویژه از زنان سرپرست خانواده .

-
ارائه ی مشاورهای رایگان روانشناسی و کارگاههای آموزشی .

-
ارائه ی مشاورهای رایگان حقوق و کارگاههای آموزشی .

-
مشاوره در زمینه های توانمند سازی اقتصادی. کمک های نقدی به برخی از مدد جویان

عضویت خبرنامه

 

شماره حسابها

شماره حساب بانک ملی   0105012705005   بانک ملی ایران شعبه محتشم قابل واریز در کلیه شعب
کدشعبه : 3720
شماره حساب اینترنتی : 6037991199512561
بنام موسسه خیریه ایزد دوستان شمال