کفیلان افتخاری

در راستای حمایت از دانش آموزان مستعد اما نیازمند شهرمان و ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل پویا ، موسسه اقدام به جذب حامیان با نام کفیلان افتخاری نموده وبا پرداخت مبالغ ماهیانه مستقیما به دانش آموزان و خانواده های آنان کمک رسانی می نماید. لازم به ذکر است گزارش سه ماهه فعالیتهای تحصیلی و مالی دانش آموزان به کفیلان ارئه میگردد و دانش آموزان تحت پوشش حمایت مالی موظف به گذرندان دوره های آموزشی درسی در نیمسالهای تحصیلی و دوره های مهارتی – هنری در تابستان میباشند. برای اطلاع از شرایط دانش آموزان ونحوه کمک رسانی اینجا کلیک نمایید

کلیه حقوق برای موسسه خیریه ایزددوستان شمال محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
01332129177