حمایت از مشاغل خانگی

توجه به الویتهای موسسه در حمایت از زنان سرپرست خانوار و جوانان بیکار خانواده های تحت پوشش اقدام به آموزش آنان در رشته های مختلف هنری ، صنعتی و مهارتی مینماید و با تامین مواد اولیه و اقدام به بازاریابی و فروش محصولاتشان به توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار نموده است. می توانید اطلاعات بیشتر را در لیست کلاسهای هنری جستجو نموده و برای بازدید از نمونه محصولات به فروشگاه اینترنتی مراجعه نمایید.

کلیه حقوق برای موسسه خیریه ایزددوستان شمال محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
01332129177