کارگاه آموزشی هفت سنگ طلایی

کارگاه آموزشی هفت سنگ طلایی

کارگاه آموزشی هفت سنگ طلایی ، با حضور استاد سجاد قاضی موسس مدرسه ارتباطات عالی آریا من برای تولیدکنندگان سرپرست خانوار در خیریه ایزددوستان شمال برگزار گردید.

کلیه حقوق برای موسسه خیریه ایزددوستان شمال محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
01332129177