تسهیلگری اجتماعی روز بازار محله کوی امام کیاشهر

تسهیلگری اجتماعی روز بازار محله کوی امام کیاشهر
1-ایجاد مرکز فروش پایدار تولیدات محلی
2-حضورکشاورزان محلی یا مشاغل دست فروشی در زنجیره فروش محصولات 
3-حذف حضور دلال در محصولات کشاورزی،دامی، صنایع دستی به بازار مصرف
4-ایجاد ارتباط بهتر و بیشتر اهالی محل با مسجد با توجه به اجرای طرح در مسجد

 

کلیه حقوق برای موسسه خیریه ایزددوستان شمال محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
01332129177